Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy webových stránek www.najdivraha.cz, zpracováváme v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

1. Právo na informace. Na požádání Prodávající Kupujícímu podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Kupujícím zaznamenané. V případě, že budou zaznamenány nesprávné informace o Kupujícím, na požádání Kupujícího je Prodávající opraví.

2. Získávání a zpracovávání osobních údajů. V případě, že Kupující navštíví webové stránky Prodávajícího, zaznamenávají webové servery Prodávajícího standardním způsobem IP adresu Kupujícího, webovou stránku, z níž Kupující web www.najdivraha.cz navštíví a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je návštěvník webu poskytne Prodávajícímu z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

3. Bezpečnost. Prodávající přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil u něj vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. 

4. Použití a postoupení osobních údajů. Prodávající používá osobní údaje návštěvníků webových stránek a Kupujících na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Prodávající postoupí osobní údaje státním zařízením a úřadům pouze v případě, že mu to ukládá závazný právní předpis. 

5. Možnost odhlášení obchodních sdělení. Prodávající může kontaktní údaje Kupujícího použít k tomu, aby ho mohl informovat o svých produktech a službách, případně zjistit názor Kupujícího na tyto produkty a služby. Kupující má právo zasílání takových sdělení kdykoliv odmítnout s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

6. Cookies. Prodávající používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží pevný disk Kupujícího. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda už návštěvník ze svého počítače někdy na svém PC otevřel webové stránky Prodávajícího. Používání cookies může návštěvník webu www.najdivraha.cz zakázat ve svém internetovém prohlížeči.

Prohlášení prodávajícího: Kateřina Pekárková a Renáta Ježová se zavazují plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Kupujících. Tato data jsou chráněna proti zneužití a zabezpečena proti neautorizovanému přístupu. Údaje, které Kupující zadává v objednávce zboží jsou nezbytné pro identifikaci Kupujícího. Prodávající tyto údaje používá k realizaci obchodu (včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb Kupujícího a pro komunikaci s Kupujícími). Osobní data i údaje o nákupech ukládá Prodávající do databáze se zabezpečením proti zneužití. Tato data nejsou poskytována třetím stranám.